Back to top
zoomorfo
Nota de aplicación
Representación o imitación de formas animales, como en artes decorativas o simbolismo.
Ver ficha
Reiniciar jerarquía