Back to top
enfoscado
Nota de aplicación
Material, tal como yeso o barro, utilizado con vallas de varas como material de construcción.
Ver ficha
Reiniciar jerarquía