Back to top
inclinado
Nota de aplicación
Úsese para describir objetos en un estado o condición que están inclinados o desviados de una posición horizontal o vertical.
Ver ficha
Reiniciar jerarquía